ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Θέατρο τέχνης - Δραματική Σχολή Εξετάσεις

Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, για το έτος 2020-2021.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο κτήριο της Σχολής (Ιπποκράτους 70), Δευτέρα – Παρασκευή, 13.00 – 18.00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο e-mail: aitiseis@theatro-technis.gr

Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου έως και 27 Οκτωβρίου 2020, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14 Πλάκα.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής (ακριβής ημερομηνία και ώρα).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο (μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ σε μορφή Word και PDF).

2. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

4. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (3,5×4,5cm)

5. Εξέταστρα 20€


Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, για να γίνει δεκτή, πρέπει μαζί με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά να αποστέλλεται η απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα του ποσού των εξετάστρων. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού θα σας γνωστοποιείται κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2103603941 και στο e-mail edu@theatro-technis.gr.


Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.


Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

1. Υποκριτική
• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

2. Απαγγελία και Τραγούδι
• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά (στην ελληνική γλώσσα). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.


Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.


 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Ο αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή διενεργούνται από την επιτροπή καθηγητών της σχολής. Η κρίση των μελών της επιτροπής είναι απολύτως υποκειμενική, εφόσον τα κριτήρια είναι προσωπικά, καθώς  πρόκειται για διαγωνισμό καλλιτεχνικών ικανοτήτων.

Η εισαγωγή υποψηφίου στη σχολή γίνεται με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής των εξετάσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μελών της επιτροπής ο υποψήφιος καλείται σε επαναληπτική εξέταση.

Το σκεπτικό της  απόρριψης ή της  επιτυχίας δεν είναι ανακοινώσιμο στους υποψηφίους.


Οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της εξέτασης από τη Σχολή.