13 Ιανουαρίου 2021 MNHMONEYTE | Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

«MNHMONEYETE»

Ο κόσμος θα εξακολουθή πάντοτε να βαδίζη εμπρός,

πότε κούτσα – κούτσα, πότε σήκω – πέσε με σκιρτήματα μονοπόδαρα,

με σκοντάμματα, ή με βήματα καρκίνου.

 

Και αλλοίμονον εις τους όσοι εγήρασαν κι εκουράσθησαν και δεν δύνανται να παρακολουθήσουν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ