14 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαζάνη

 
5/12/2006: 14 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαζάνη. Μας λείπει πολύ.